Patarlės 28:23

Patarlės 28:23 LBD-EKU

Kas pataiso žmogų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkos negu tas, kuris jam meilikauja liežuviu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 28:23