Patarlių 28:12

Patarlių 28:12 LBD-EKU

Kai dori žmonės vyrauja, viskas puiku, kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 28:12