Patarlių 26:26

Patarlių 26:26 LBD-EKU

nors jo neapykanta gudriai paslėpta, nedorumas atsivers sueigoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 26:26