Patarlių 24:24

Patarlių 24:24 LBD-EKU

Kas sako kaltam: „Tu nekaltas“, – tą žmonės keiks, tautos juo bjaurėsis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 24:24