Patarlių 23:32

Patarlių 23:32 LBD-EKU

bet galų gale kerta kaip gyvatė ir gelia kaip angis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 23:32