Patarlių 23:11

Patarlių 23:11 LBD-EKU

nes jų Atpirkėjas galingas, jis apgins jų bylą prieš tave.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 23:11