Patarlių 22:23

Patarlių 22:23 LBD-EKU

nes VIEŠPATS gina jų bylą ir atima gyvastį tiems, kas juos skriaudžia.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share