Patarlių 22:11

Patarlių 22:11 LBD-EKU

Kas myli tyra širdimi ir maloniai kalba, tas bičiuliu turės karalių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 22:11