Patarlių 21:11

Patarlių 21:11 LBD-EKU

Kai pašaipūnas nubaudžiamas, neišmanėlis pasimoko; kai protingas žmogus pamokomas, jis įgyja įžvalgos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:11