Patarlių 19:10

Patarlių 19:10 LBD-EKU

Nedera, kad kvailys gyventų prabangoje, juo labiau – kad vergas valdytų didžiūnus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 19:10