Patarlės 17:21

Patarlės 17:21 LBD-EKU

Kas pagimdo kvailį, tas turi vargo; avigalvio tėvui nėra džiaugsmo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share