Patarlės 14:32

Patarlės 14:32 LBD-EKU

Nedoras žmogus pražūva per savo nedorumą, o teisusis saugus dėl savo dorumo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 14:32