Patarlės 13:21

Patarlės 13:21 LBD-EKU

Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share