Patarlių 12:6

Patarlių 12:6 LBD-EKU

Nedorėlių žodžiai – kruvinos pasalos, o doruosius išgelbsti jų kalba.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share