Patarlių 10:25

Patarlių 10:25 LBD-EKU

Audrai praėjus, nedorėlio nebelieka, o teisusis išlieka amžinai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:25