Patarlių 10:22

Patarlių 10:22 LBD-EKU

VIEŠPATIES palaiminimas praturtina, ir triūsas negali jo padidinti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:22