Skaičių 6:8

Skaičių 6:8 LBD-EKU

Visą laiką, kol jis yra nazyras, jis pašvęstas VIEŠPAČIUI.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 6:8