Skaičių 4:48

Skaičių 4:48 LBD-EKU

įrašytų į sąrašą buvo aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share