Skaičių 4:17

Skaičių 4:17 LBD-EKU

Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share