Skaičių 34:25

Skaičių 34:25 LBD-EKU

iš Zabulono giminės – vadas Parnacho sūnus Elicafanas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share