Skaičių 34:10

Skaičių 34:10 LBD-EKU

Pažymėsite savo rytinę ribą nuo Hacar Enano ligi Šefamo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 34:10