Skaičių 33:16

Skaičių 33:16 LBD-EKU

Iškeliavę iš Sinajaus dykumos, jie pasistatė stovyklą prie Kibrot Taavos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share