Skaičių 31:10

Skaičių 31:10 LBD-EKU

Visus miestus, kur jie buvo įsikūrę, ir jų stovyklas jie sudegino.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share