Skaičių 3:44

Skaičių 3:44 LBD-EKU

Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share