Skaičių 3:16

Skaičių 3:16 LBD-EKU

Mozė padarė jų sąrašą, kaip jam buvo liepta pagal VIEŠPATIES žodį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share