Skaičių 24:19

Skaičių 24:19 LBD-EKU

Iš Jokūbo kils valdovas ir sunaikins išlikusius Ire“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 24:19