Skaičių 23:28

Skaičių 23:28 LBD-EKU

Balakas užvedė Bileamą ant Peoro viršūnės, žvelgiančios žemyn į Ješimoną.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 23:28