Skaičių 17:8

Skaičių 17:8 LBD-EKU

Kai Mozė ir Aaronas priėjo prie Susitikimo Palapinės priekio
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 17:8