Skaičių 13:8

Skaičių 13:8 LBD-EKU

iš Efraimo giminės – Nūno sūnus Ozėjas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share