Skaičių 13:15

Skaičių 13:15 LBD-EKU

iš Gado giminės – Machio sūnus Geuelis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share