Michėjo 4:14

Michėjo 4:14 LBD-EKU

Dabar apsisaugok mūrais, Bat Gadera! „Mes apsiausti!“ Jie smogia lazda į žandą Izraelio valdovui.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share