Kunigų 8:6

Kunigų 8:6 LBD-EKU

Tada Mozė, paliepęs Aaronui ir jo sūnums prieiti, apiplovė juos vandeniu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share