Kunigų 22:31

Kunigų 22:31 LBD-EKU

Taip laikysitės mano įsakymų ir vykdysite juos. Aš esu VIEŠPATS.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share