Kunigų 20:7

Kunigų 20:7 LBD-EKU

Taigi pašventinkite save ir būkite šventi, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 20:7