Jozuės 7:10

Jozuės 7:10 LBD-EKU

VIEŠPATS atsakė Jozuei: „Stokis! Ko guli žemėje kniūbsčias?
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share