Jeremijo 30:19

Jeremijo 30:19 LBD-EKU

Iš ten skambės padėkos giesmės ir džiaugsmo balsai. Padidinsiu jų skaičių, ir bus jų nemažai, padarysiu juos garbingus, ir nebebus jie menki.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share