Teisėjų 9:39

Teisėjų 9:39 LBD-EKU

Taigi Gaalas išėjo Sichemo didžiūnų priekyje ir kovojo su Abimelechu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Teisėjų 9:39