Teisėjų 20:14

Teisėjų 20:14 LBD-EKU

Iš visų miestų Benjamino giminės žmonės suėjo į Gibėją stoti į mūšį su izraelitais.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Teisėjų 20:14