Izaijo 10:27

Izaijo 10:27 LBD-EKU

Tą dieną jo našta bus nuimta nuo tavo pečių, jo jungas – nuo tavo sprando. Jis atžygiavo nuo Rimono
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share