Ozėjo 9:15

Ozėjo 9:15 LBD-EKU

Visas jų nedorumas prasidėjo Gilgale; taip, ten pradėjau jų neapkęsti. Dėl jų nedorų darbų išvarysiu juos iš savo namų. Daugiau nebemylėsiu jų; visi jų didžiūnai – maištininkai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 9:15