Ozėjo 12:10

Ozėjo 12:10 LBD-EKU

Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, nuo dienų Egipto žemėje; aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse kaip Susitikimo dienomis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 12:10