Pradžios 5:24

Pradžios 5:24 LBD-EKU

Henochas ėjo su Dievu. Paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share