Pradžios 36:22

Pradžios 36:22 LBD-EKU

Lotano sūnūs buvo Horis ir Hemamas, o Lotano sesuo – Timna.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share