Pradžios 24:9

Pradžios 24:9 LBD-EKU

Tarnas padėjo savo ranką po savo šeimininko Abraomo šlaunimi ir prisiekė jam.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share