Pradžios 10:6

Pradžios 10:6 LBD-EKU

Chamo palikuonys: Kušas, Egiptas, Putas ir Kanaanas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share