Išėjimo 35:4

Išėjimo 35:4 LBD-EKU

Mozė sakė visai izraelitų bendrijai: „Štai ką VIEŠPATS įsakė
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share