Išėjimo 32:28

Išėjimo 32:28 LBD-EKU

Levitai padarė, kaip Mozė įsakė, ir tą dieną krito apie tris tūkstančius žmonių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share