Išėjimo 25:8

Išėjimo 25:8 LBD-EKU

Tepadaro jie man šventyklą, idant galėčiau gyventi tarp jų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share