Išėjimo 23:8

Išėjimo 23:8 LBD-EKU

Neimsi kyšių, nes kyšiai apakina pareigūnus ir iškraipo teisiųjų reikalą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share