Esteros 10:1

Esteros 10:1 LBD-EKU

Karalius Ahasveras uždėjo duoklę ir žemynui, ir saloms.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share